Integració d’ELEC-BAIX a GDO

ELEC-BAIX SL ha estat una empresa amb una gran difusió al Baix Llobregat, que des del 1998
va desenvolupar instal·lacions elèctriques i també d’aigua i gas, tant per a clients industrials
com per comerços i edificacions.

Integracion_EB-GDO
GDO ELECTRIC SL es propietària de ELEC-BAIX des del 2014, quan va comprar les
participacions socials als antics socis.
Ara, dins del procés de millora d’ambdues empreses, s’ha decidit la integració total de ELEC-
BAIX como una Divisió dins de GDO ELECTRIC a efectes administratius i tècnics, como a
mesura per optimitzar els recursos i facilitar un millor servei als nostres clients.